SHËNIM MBI OFERTAT

Tarifat e treguara janë vetëm me karakter shpjegues dhe mund të mos jenë prezentë në të gjitha udhëtimet apo të jenë vetëm në sasi të limituara

Sipas datës së nisjes dhe të momentit të kryerjes së rezervimit do të zbatohen tarifat më të vogla të disponueshme