MËNYRA TË PAGESËS

Të blesh një biletë GNV nuk ka qenë kurrë kaq e lehtë!

Mund të blesh biletën tënde:

  • Online në sitin ëëë.gnv.it
  • Nëpërmjet Contact Center GNV (tel. +39 0102094591)
  • Pranë biletarive të porteve GNV
  • Pranë Agjensive të Udhëtimeve


Blerja e biletës mund të bëhet me mënyrat e pagesës si vijon:

  • Në sportel: me kartën e kreditit, kesh, çek qarkullues, fletë pagese DKV, UTA dhe Multicard.
  • Online: me Visa, Master Card, Visa Elektron, American Express, PayPal, Findomestic