Para Ninsjes

Para se të largohej me GNV ka disa gjëra që ju duhet të dini, shfletoni seksionet e mëposhtme:

  • dokumentet e kërkuara
  • pasagjerët me lëvizshmëri të zvogëluar
  • Kafshët në bord
  • Udhëtimi me automjete në tërheqje
  • Procedurat dhe operacionet e ngarkim / shkarkim
  • port harta
  • shërbimet e motit
  • kushtet e sigurimit