FLOTA GNV

Tragetet e drejtuara nga Grandi Navi Veloci kryejnë shërbimet e tyre në zonat e kompetencës si më poshtë

• Transporti i pasagjerëve (me automjet )
• Transport mallrash
• Organizimi i takimeve dhe konferenca biznesesh

GRANDI NAVI VELOCI drejton tragete të destinuara për trasportin e pasagjerëve, me dhe pa automjet, dhe transportin e automjeteve tregtare

Tragetet GNV janë të pajisur me teknologji avantgarde dhe një gamë shërbimesh, ndër të cilat