Nevoja të vecanta

Informacionet kryesore që mund të nevojiten në rast se ndodhesh në një gjendje shëndetësore apo në një gjendje të vecantë.

  • Jam shtatzënë : Mund të udhëtoj?
  • Cosa devo fare? Jam një pasagjer që kam nevojë për asistencë. Cfarë duhet të bëj?
  • Mund të udhëtoj me makinë që nuk është në emrin tim për një udhëtim extra Shengen?

Unë jam shtatzënë, mund të udhëtoj?
Në kushtet e shtatzënisë pa komplikime, në përfundim të muajit të 6-të të shtatzënisë, është e nevojshme që pasagjeria të jetë e pajisur me një certifikatë mjekësore që vërteton se është e aftë të përballojë udhëtimin në det, që i duhet paraqitur oficerit të anijes që e kërkon atë. Për raste të tjera shtatzëna duhet të jetë pajisur me një certifikatë mjekësore që autorizon udhëtimin pavarësisht muajit të shtatzënisë. Për më shumë detaje, konsulto Kushtet e Përgjithshme të Transportit të Pasagjerëve. 

Jam një pasagjer që ka nevojë për ndihmë, çfarë duhet të bëj?
Transportimi i udhëtarëve me lëvizshmëri të reduktuar, me aftësi të kufizuara, të sëmurë ose persona të tjerë që kërkojnë ndihmë të veçantë (p.sh. udhëtarëve që kanë nevojë për shpërndarës oksigjeni me vete) duhet komunikuar, me dërgimin e dokumentacionit që vërteton të drejtën e udhëtimit, së paku 5 ditë pune para nisjes së parashikuar të mjetit të lundrimit, duke kontaktuar Contakt Center GNV në numrin +39 010.2094591. Mjeti i lundrimit vë në dispozicion kabina për personat me aftësi të kufizuara. Këto kabina mund të rezervohen ekskluzivisht duke kontaktuar Contakt Center GNV në numrin +39 010.2094591


Mund të udhëtoj me një makinë që nuk është në emrin tim për një rrugë extra Schengen?
Është e nevojshme të kesh një autoriizm nga pronari i makinës në frëngjisht, me firmë të vërtetuar nga noteri
Nuk e ke gjetur përgjigjen që kërkoje ? Telefono në Contact Center GNV në numrin +39 010 2094 591